Τμήματα

Τα τμήματα μας

Αίθουσες αξιοποιήσιμες από άκρη σε άκρη με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Εφαρμόζουμε ομαδικά κι εξατομικευμένα προγράμματα για να αναδείξουμε κλίσεις, δεξιότητες και να μεταδώσουμε γνώσεις.